Legături de muncă

Pentru obţinerea Autorizaţiei de Şedere şi Muncă prin Inrădăcinare ocupând un loc de muncă , trebuie demonstrat ca nu s-a întrerupt şederea cel puţin doi ani , deasemenea existenţa relaţiilor de muncă cel puţin pe o durată de şase luni. Aceasta se poate obţine printr-un proces verbal solicitat la Inspectoratul de Muncă sau o rezoluţie judiciară.

Solicitantul acestei autorizaţii trebuie să dovedească lipsa antecedentelor penale în Spania şi în ţara de origine.

Această autorizaţie în baza existenţei legăturilor de muncă se acordă fără a fi nevoie de viză şi dă dreptul la muncă.

Se solicită la Biroul pentru Străini.