Lan-sustraitzea

Bizileku-baimena eta lan-sustraitzeagatiko lan-baimena lortzeko, Espainian gutxienez bi urtez jarraian egon dela eta gutxienez sei hilabetez lan-harremanak izan direla frogatu behar da. Hori Lan Ikuskaritzaren akta baten bidez, ebazpen judizial baten bidez edo lan-bizitzaren txosten baten bidez lor daiteke. Era berean, pertsonak ez du aurrekari penalik izan behar Espainian eta jatorrizko herrialdean.

Era berean, pertsonak ez du zigor-aurrekaririk eduki behar ez Espainian, ez jatorrizko herrialdean.

Lan-sustraitzeagatik Baimen hori lortzeko ez da bisaturik behar eta lan egitea ahalbidetzen du.

Atzerritarrentzako Bulegoan eskatu behar da.