AUTORIZAŢIA DE MUNCĂ ŞI REZIDENŢĂ

Pentru a lucra în Spania este nevoie de o Viză de lucru şi rezidenţă. Cererea de autorizaţie de muncă no este admisă la dosar dacă persoana străină este în situaţia de iregularitate În Spania.

Vizele se solicită la misiunile diplomatice spaniole în ţările respective de origine şi, în mod excepţional, în alte ţări străine. Cererea de viză se face personal.

Autorizaţia pentru lucru pe cont propriu

Trebuie să fie îndeplinite toate condiţiile cerute de legislaţia spaniolă pentru înfiinţarea unei firme, pentru o activitate independentă sau pentru o persoană fizică autorizată. Se pot obţine informaţii despre acest subiect de la secţia de Întreprinderi din Behargintza.

Autorizaţia trebuie solicitată, personal, în ţara de origine. Durata sa de valabilitate este similară cu cea a autorizaţiilor de muncă ca salariat.

Unde?

Persoanele străine trebuie să ceară Autorizaţia de Muncă şi rezidenţă la Misiunea Diplomatică Spaniolă din ţara lor.

Autorizaţia de muncă pentru angajat al unei firme

Există două modalităţi de obţinere a acestei autorizaţii, ambele realizându-se în ţara de origine. Prima constă într-o ofertă nominală pentru un post de muncă dificil de acoperit în Spania şi care este realizată de către un angajator. Un este necesar ca postul de muncă să fie unul dificil de acoperit dacă persoana respectivă beneficiază de un regim preferenţial (se află în Spania soţul/ soţia sa, unul sau ambii părinţi iar aceştia deţin o autorizaţie reînnoită, are în îngrijire un fiu/ o fiică cu cetăţenie spaniolă)

Se poate obţine, de asemenea, prin Contingent, un număr maxim de autorizaţii de angajare pentru lucrătorii străini care se fixează anual şi se repartizează pe sectoare şi zone geografice, pentru a acoperi acele posturi de muncă pe care piaţa naţională nu este în stare să le satisfacă. Ofertele, în acest caz, sunt generice şi se adresează ţărilor cu care Spania are vreun acord în acest sens. În plus, există, de asemenea, la acest capitol o altă modalitatea şi anume cea a vizelor pentru căutare de lucru care au o durată de trei luni. Aceste vize specifice pentru căutare de lucru se pot adresa, de asemenea, copiilor şi nepoţilor de cetăţeni spanioli.

Tipuri de Autorizaţii pentru a lucra ca salariat într-o firmă

Autorizaţia de lucru ca salariat într-o firmă poate fi de trei tipuri:

  • Iniţială. Este de un an, limitată la o provincie şi la un sector.
  • Reînnoită. Are o valabilitate de doi ani, fără a avea limitări de provincie şi sector şi reprezintă reînnoirea celei anterioare.
  • Reânoirea celui anterior pe încă doi ani. După aceasta, se poate obţine o Autorizaţie de reşedinţă de lungă durată.

Cererea de reânoire , prelungeşte autorizaţia pe care o posedă până la primirea răspunsului. Dacă Administraţia nu realizează acest demers în timp de trei luni , autorizaţia există şi persoana străină are dreptul de a solicita reânoirea acesteia pe motiv de "tăcere/consimţământ" administrativ pozitivă.

Unde?

Ofertele de muncă se prezintă la Biroul pentru Străini din Bilbao.

Străinii care nu dispun de autorizaţie de rezidenţă în Spania trebuie sa solicite viza de rezidenţă şi de muncă la misiunea diplomatică a Spaniei din ţara sa de origine.

Informaţii suplimentare