Tramiteak


EGUZKI-OIHALAK, ERROTULUAK ETA ANTZEKOAK INSTALATZEA

Kudeaketa Unitatea


Hirigintza

Deskribapena


Izapide horrek toldoak, errotuluak eta antzekoak jartzeko eskaera finkatzen du eraikinari berari dagozkion eraikuntza-elementuak ez diren elementuak izateagatik, eraikin baten fatxadan jarrita.
IZAPIDEA.
Aurretiazko jakinarazpenaren esku-hartzeko araubidean ezarri dira.
Aurretiazko jakinarazpena dokumentu normalizatu batean egin beharko da eta, horrekin batera, ondoren erabakitako berariazko dokumentazioa aurkeztu beharko da Udalean; azken horrek jarduera jakinarazitako egintza moduan izapidetu daitekeen egiaztatuko du eta baita dokumentazio osoa aurkeztu den ere.
Egiaztatu ostean, dokumentua sartu egingo da, eta interesdunari sarrerarekin eskaera-kopia bat emango zaio. Kopia horrek adieraziko du Administrazioa jakitun dela eta eskatzailea gaituko du nahi duen jarduerari hasiera emateko. Eskaeraren kopia jardueraren xede den lokalean erakusgai jarriko da obraren tokian.
Udal Zerbitzuek dokumentazioa aztertuko dute eta, hala badagokio, ikuskapen-bisita egingo dute jarduera egindako jakinarazpenari eta ordenamendu juridikoari egokitzen zaion egiaztatzeko. Dokumentazioa edota ikuskapen-bisita aztertu ostean txosten bat egingo da hilabeteko epean, eta bertan jarduera araudi aplikagarriari egokitzen zaiola egiaztatuko da

Dokumentazioa


1.- Dokumentazio orokorra
1.1.- Aurretiazko Jakinarazpenaren inprimaki normalizatua
1.2.- Kasu bakoitzean aplikagarria izango zen sektoreko legeriak eskatutako aurkeztutako baimenak. Aurkezten den baimenarekin batera, hala badagokio, titularraren edota eskatzailearen adierazpen bat aurkeztuko da eta bertan jasoko da, baimena lortu duen dokumentazioa eskaerarekin batera Udalean aurkeztutakoaren berbera dela.
1.3.- Teknikari eskudunak izenpetutako txostena, eraikuntza-babesa “udal-zaintzakoa” bada, eta bertan aurreikusitako esku-hartzea justifikatuko da, inguruneari nola egokitu zaion, zer integrazio morfologikoa eta abar izan duen justifikatuz eta, horrekin batera, esku-hartzearen inguruko eta hura dagoen eraikin-multzoaren argazkiak aurkeztuko dira.
1.4.- Dagokion emakida edo baimena egin nahi den esku-hartzeak jabari publikoa okupatzea edo erabiltzea dakarrenean.
1.5.- Eskatzaile, sustatzaile edo ordezkariaren identitatea eta ordezkaritza horren akreditazioa justifikatzen duen dokumentazioa.
2.- Berariazko dokumentazioa
- Kale-izendegiaren planoa, krokisa edo fotokopia (edo udalaren oinarri kartografikoarena) adieraziz jarduera proposatzen den kokalekua, eraikin, lokalaren eta abarren egoera, udalaren kale-izendegian azaltzen den helbidearekin.
- Horri buruzko Udal Ordenantza betetzen dela dioen justifikazioa, Planta, Fatxada eta Atalari mugatutako planoak aurkeztuz, bai eta instalazioaren egoera jasotzen duen argazkia ere.
- Aurrekontu zehatza (Obra-unitateak, neurketak eta unitateko prezioak)

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak


Aurrez aurre

HAB Areeta/Romo

Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00. Hitzordua eskatzea gomendatzen da 94 466 00 00 telefonoan edo hemen: Aldez aurreko hitzordua

Kokapena:Areeta

Posta kodea:48930

Telefonoa:944660266

E-maila:hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta

Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00. Hitzordua eskatzea gomendatzen da 94 466 00 00 telefonoan edo hemen: Aldez aurreko hitzordua

Kokapena:Algorta

Posta kodea:48991

Telefonoa:944660366

E-maila:hab.algorta@getxo.eus

Indarrean dagoen araudia


Hirigintza-lizentziei eta komunikatutako egintzei buruzko udal ordenantza normativa_eu.htm

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen zerga ordenantza normativa_eu.htm

Hirigintza Zerbitzuen eta Obra Lizentzien Tasa arautzen duen ordenantza fiskala normativa_eu.htm

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa 2-2006 Legea.pdf

Fatxadan jarritako elementuen ordenantza arautzailea, eraikinaren eta kanpoko publizitatearen barnean ez daudenak normativa_eu.htm

Erantsitako agiriak


Obrak eta jarduerak gauzatzeko eskaera DN.269 Solicitud para realizacion de obras y actividades.doc

Obra eta jarduerak gauzatzeko borondatezko ordezkaritza ematea DN.272 Otorgamiento representacion voluntaria obras actividades.doc

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +