Tramiteak


EGITURAZKO EDO LURRAK EUSTEKO EZ DIREN LURSAILAK, LURRAK ETA ABAR IXTEA

Kudeaketa Unitatea


Hirigintza

Deskribapena


Mugarritzeko helburu duten obrak egikaritzean datza, itxiera-elementuak, lursailak, lurrak eta finkan erabilita, itxiera horiek egiturazkoak edo lurrak eustekoak ez badira behinik behin.
IZAPIDETZEA.
Aurretiko komunikazioaren erregimenaren mende.
Aurretiko komunikazioa agiri estandarizatu batean egin beharko da, jarraian zehaztutako den dokumentazio zehatzarekin batera, Udalean aurkeztuko dena; hark egiaztatuko du jarduera egintza komunikatu gisa izapidetu daitekeen eta dokumentazio osoa aurkeztu den.
Behin egiaztatuta, agiria onartuko da, eta eskaeraren kopia emango zaio interesdunari, onarpenarekin batera.
Kopia horrek balioko du Administrazioa jakinaren gainean dagoela egiaztatzeko, eta eskatzailea gaituko du, nahi den jarduerari hasiera eman diezaion. Eskaeraren kopia jardueraren xede den lokalean erakutsi beharko da, edo obraren tokian.
Udaleko Zerbitzuek dokumentazioa aztertuko dute, eta, hala badagokio, ikuskapeneko bisita egingo dute, jarduera komunikazioari eta ordenamendu juridikoari egokitzen zaizkion egiaztatzeko. Dokumentazioa aztertu eta/edo ikuskapeneko bisita egin eta gero, txostena igorriko da, hilabeteko epean, jarduera aplikaziozko araudiari egokitzen zaiola egiaztatuz.
Aurretiko komunikazio bati gehitutako edo erantsitako funtsezko datu, adierazpen edo agiri baten zehaztasunik ezak, faltsukeriak edo omisioak gertaera horren berri izan bezain laster datxekion jarduerarekin edo eskubidearekin jarraitzeko ezintasuna zehaztuko du, eman daitezkeen erantzukizun penalei, zibilei edo administratiboei kalterik egin gabe

Eskakizunak


Hala badagokio

Dokumentazioa


1.- Dokumentazio orokorra
1.1.- Aurretiko komunikazioaren inprimaki estandarizatua
1.2.- Kasu bakoitzean aplikaziozkoa den sektore-legediak eskatutako baimen partekatuak. Baimen partekatuak, hala badagokio, titularraren eta/edo eskatzailearen deklarazioa jaso beharko du, adieraziz baimena lortu deneko agiria Udalean eskaerarekin batera aurkeztu zenaren berdin-berdina dela.
1.3.- Teknikari eskudunak sinatutako txostena, eraikinaren babesa “udal-zaintzakoa” bada, aurreikusitako esku-hartzea, ingurunearekiko egokitzapena, integrazio morfologikoa, etab. egiaztatuz, esku hartuko den zonaren eta tokiko multzoaren argazkiak erantsita.
1.4. Eskatzailearen, sustatzailearen edo ordezkariaren nortasun-agiria, eta ordezkaritza horren egiaztapena.
Dokumentazio zehatza
-Kale-izendegiaren planoa, krokisa edo fotokopia (edo udaleko oinarri kartografikoarena), adierazita utziz esku-hartzea aurreikusitako kokapena, lursailaren egoera, eta helbidea, udaleko kale-izendegiaren arabera.
- Itxieraren justifikazioa plantan eta altxaeran, eremu publikoei eta mugakideei dagokienez, zein itxiera-mota jarriko den zehaztuz, eta behar bezala kotatuta.
- Aurrekontu xehatua (obra-unitateak, neurketak eta aleko prezioak).
- Hala badagokio, atxikipen-areako hiri-elementuetan emandako aldaketen memoria egiaztagiria, eta hartu beharreko azalera publikoaren zehaztapena, zenbat denboran okupatuko den adieraziz

Tramitatzeko eta inprimakiak/galdetegiak/dokumentazioa lortzeko bideak


Aurrez aurre

HAB Areeta/Romo

Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Mesedeetako kalea 13

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00. Hitzordua eskatzea gomendatzen da 94 466 00 00 telefonoan edo hemen: Aldez aurreko hitzordua

Kokapena:Areeta

Posta kodea:48930

Telefonoa:944660266

E-maila:hab.romo@getxo.eus

HAB Algorta

Tramitazioa \ Informazioa \ Inprimakiak

Torrene 3

Ordutegia:Astelehenetik ostiralera: 08:00 - 14:00. Hitzordua eskatzea gomendatzen da 94 466 00 00 telefonoan edo hemen: Aldez aurreko hitzordua

Kokapena:Algorta

Posta kodea:48991

Telefonoa:944660366

E-maila:hab.algorta@getxo.eus

Gehieneko epea konpontzeko eta jakinarazteko


Aurretiko komunikazioa aurkezteko ez da udalaren erabaki espresik behar, eta, aurkezten denetik, obrak egiteko gaituko du, komunikatzailearen erantzukizupean, aplikaziozko araudiak eskatutako baldintzekin

Epe barruan konpondu ez izanaren ondorioak


Udalaren erabaki espresik ez da behar, arrazoi-hartzea baizik

Baliabideak


Aukerako berraztertzeko errekurtsoa

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa

Indarrean dagoen araudia


Hirigintza-lizentziei eta komunikatutako egintzei buruzko udal ordenantza normativa_eu.htm

Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen duen zerga ordenantza normativa_eu.htm

Hirigintza Zerbitzuen eta Obra Lizentzien Tasa arautzen duen ordenantza fiskala normativa_eu.htm

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa 2-2006 Legea.pdf

Herri Administrazioen Administrazio-prozedura erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 legea Ley 39-2015 de 1 octubre de Procedimiento Administrativo Común AAPP.pdf

Erantsitako agiriak


Obrak eta jarduerak gauzatzeko eskaera DN.269 Solicitud para realizacion de obras y actividades.doc

Obra eta jarduerak gauzatzeko borondatezko ordezkaritza ematea DN.272 Otorgamiento representacion voluntaria obras actividades.doc

Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +