Dirulaguntzak kontrataziorako 2022

Enpresa edo erakunde onuradunak:

 

Enpresa, saltoki eta profesionalentzat, baita Getxon lantokia eta jarduera ekonomikoa duten irabazi-asmorik gabeko erakunde, elkarte edo fundazioentzat ere.

Diruz lagun daitezkeen kontratuak:

 

2022ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era bitartean hasitakoak.

Kontratuak mugagabeak izango dira, eta lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izan daitezke, gutxienez lanaldiaren % 50ekoak.

Aurkeztu beharreko NAHITAEZKO dokumentazioa:

 

 

Behar izanez gero aurkeztu beharreko beste agiri batzuk:

 

Eskabidea zure izenean beste erakunde batek aurkezten badu bete:

Administrazio publiko eskudunei zuzenean galdetuko zaie ordainketak egunean dituzten. Aurka egiten baduzu bete:

  

Eskabideak aurkezteko epea:

 

Deialdi bakarra egingo da, eskaerak aurkezteko epe bat izango duena: 2022ko abenduaren 27ko 00:00etatik 2023ko otsailaren 7ra arte AEBren bitartez.

Laguntza-eskabideak ebatziko dira eskabidea aurkeztu den hurrenkeraren arabera, betiere behar bezala beteta badaude eta espedientea osorik badago eta aurrekontu-kredituaren mugaraino.

Eskabideak egoitza elektronikoaren bidez egingo dira: http://www.getxo.eus (AEB. Administrazio Elektronikoko Bulegoa, Nire kudeaketak etxetik -> Nire erregistro telematikoa -> Eskaera egin -> Ohar-eredua = Getxoko enplegurako laguntzak eskatzea, 2022: justifikazioa).

Informazio gehiagorako Sustapen Ekonomikoko Zerbitzuaren telefonoan egin daiteke 944660140, edo posta elektronikoz getxolan@getxo.eus.

Administrazio Elektronikoko Bulegoarekin konektatzeko arazoak badituzu: 944660220 edo eadministración@getxo.eus.

« Ekonomia Sustapenara itzuli

...

Getxo Elkartegia

Ogoño Kalea, 1
48930 (Areeta) Getxo

Telefonoa: 94 466 01 40
Email: getxolan@getxo.eus

Ordutegia

Astelehenetik ostegunera: 08:30- 18:30
Ostiraletn: 08:30- 15:00
Abuztuan: 8:30 - 14:00

@getxolan
@getxolan
getxolan