Datuak Babesteko Ordezkaria

Datuak Babesteko Ordezkaria (DBO) figura independentea da erakundearen barruan eta, besteak beste, arduratzen da ikuskatzeaz datuak babesteko araudia betetzen dela Getxoko Udalean eta bere erakunde autonomoetan.

ayuntamiento

Eginkizuna: Getxoko udalaren eta bere erakunde autonomoen funtzionamendua datuak babesteari buruz indarrean dagoen araudira egokitzea eta herritarrei arreta ematea erakundeek tratatzen dituzten datuen defentsan.

Datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudiak honako eginkizun hauek esleitzen dizkio Datuak Babesteko Ordezkariari (DBO): 

 • Informazioa eta aholkularitza ematea. Tratamenduaren arduradunari edo eragileari eta tratamenduaz arduratzen diren langileei informazioa eta aholkuak ematea Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (DBEO) eta Batasuneko edo estatu kideetako datuak babesteko beste xedapen batzuen arabera dagozkien betebeharrei buruz.
 • Gainbegiratzea. Datuak babesteko araudia eta datu pertsonalen babesaren arloaren tratamenduaren arduradunaren edo eragilearen politikak betetzen direla gainbegiratzea, tratamenduen eragiketetan parte hartzen duen pertsonalaren erantzukizunen esleipena, kontzientziatzea eta prestakuntza barne, bai eta bidezkoak izango diren auditoretzak ere.
 • Eskaintzea.  Datuak babesteari buruzko eraginaren ebaluazioari buruz eskatzen zaion aholkularitza eskaintzea eta horren aplikazioa gainbegiratzea, DBEOren 35. artikuluan ezarri dena betez.
 • Lankidetza. Kontrol-agintaritzarekin lankidetzan aritzea eta agintaritza horrekiko harremanetarako gune gisa jardutea tratamenduari buruzko gaietan, aurretiazko kontsulta eta beste edozein gairi buruzko argibideak ematea barne.
 • Erreklamazioetan esku hartzea: datuak babesteko araudia ez betetzeagatik eragindako pertsonek hasten dituzten erreklamazio-prozedurak ezagutzea edo horietan parte hartzea. Bi kasu desberdin arautzen dira:
  1.- Eragindako pertsonak DBOrengana jo ahal izango du, eta iradokizunak eta kontsultak egin ahal izango dizkio datu pertsonalen babesaren arloan dituen eskumenei buruz (kanpoan geratzen dira beste prozedura eta betebehar administratibo batzuei buruzko kontsultak). DBOk espediente bat izapidetuko du honako  urrats hauek burutuz:
  - beharrezko informazioa bilduko du.
  - gaiak eragin dituen eraginak, konponketa-neurriak eta betetzeak ikertuko ditu.
  - tratamenduaren arduradunari edo eragileari beste neurri batzuk proposatuko dizkio.
  - ezarriko diren ala ez egiaztatuko du.
  - eta erreklamazioa jaso eta gehienez ere bi hilabeteko epean erantzun arrazoitua emango dio eraginpeko pertsonari edo erakundeari.
  2.- Ukitutako pertsonak edo erakundeak zuzenean kontrol-agintaritzarengana (Datuak Babesteko Euskal Bulegora) jotzen badu, hau da, aurreko aukera hori erabili gabe, erreklamazioa DBOri igorri ahal izango dio, hilabeteko epean erantzun dezan. 
 • Aldizkako berrikuspenak eta auditoretzak egitea.

Datuak Babesteko Ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke helbide elektronikoaren bidez edo posta arruntez: Getxoko udala, Foru kalea 1, 48992 Getxo.

Ayuntamiento

Udaletxea

Foruak kalea, 1
48992 (Algorta) Getxo