Emakumeen etxea

Getxoko emakumeen (guziten) etxea

Parte-hartze prozesua

- Talde eragilea osatu da: informazioa

Helburuak:

  1. 2017ko hausnarketaren emaitza jaso, eta Udalaren eta udalerriko emakumeen arteko talde-lanaren prozesuarekin jarraitzea, Etxearen lehen zirriborroa zehazteko.
  2. Kalitatezko espazio bat sortzea, Getxoko Emakumeen Etxea izango denaren funtsezko alderdiei buruz hitz egin, partekatu eta elkarrekin lan egiteko:
   - Definizioa eta balioak
   - Zerbitzuak eta edukiak
   - Espazioaren antolaketa
   - Kudeaketa-eredua
   - Izena
  3. Getxoko emakumeen aniztasunari protagonismoa ematea, entzutetik, elkarrizketatik, deliberaziotik, ilusiotik, konfiantzatik eta konpromisotik.

Proposamena:

 • Irizpideak
  Prometeoako taldeak marraztu du, 3 irizpideren arabera:
  - Euskadiko beste emakume-etxe batzuen partaidetzazko definizio-prozesuan izandako esperientziak.
  - Getxon Emakumeen Etxearen inguruan egindako lana aitortzea eta balioestea.
  - Parte-hartzea erraztea eta sakontzea, talde eragile egonkor, operativo eta konprometitu baten protagonismoa oinarri hartuta -etorkizunean Emakumeen Etxea gidatuko duen emakume-taldearen ernaimuina izan nahi duen taldea-.
 • Talde eragilea
  Proposamena Getxoko 25-30 emakumeko talde eragile anitz bat sortzea da -profilen arabera definitua, eta era berean bat egin nahi duten Getxoko emakumeei irekia-.
  Azken helburua etorkizunean Emakumeen Etxearekin lotuko den talde bat sendotzea da.
 • Talde eragilea: profilak
  -  Adin-tarte desberdinetako emakumeak
  - Sexu-orientzaio desberdineko emakumeak
  - Jatorri desberdinetako emakumeak
  - Aniztasun funtzionala duten emakumeak
  - Ordaindutako lana duten eta ez duten emakumeak
  - Getxoko auzo desberdinetako emakumeak
  - Emakume euskaldunak
  - Elkarteetako kide diren eta ez diren emakumeak
  - Ikasketa-maila desberdinak dituzten emakumeak
  - Getxoko eremu espezifikoetako emakumeak: kirola, kultura, enpresa, osasuna, hezkuntzan...

Ibilbidea:

recorrido

 

...

Berdintasun Zerbitzua

Urgull kalea (Bigarren soilarua)
48991 Algorta

Telefonoa: 94 466 01 36
Posta elektronikoa: berdintasuna@getxo.eus