Tramiteen gida

Gizarte Zerbitzuei lotutako tramiteak

LEGE-AHOLKULARITZAREN ZERBITZUA

Lege alorreko informazioa eta orientazioa, behar duten pertsonei, lege alorrean zailtasun berezia duten egoeretan (banaketak, etxebizitza utzarazpenak, seme-alaben kustodia...). Zerbitzua jasotzeko gizarte langileak aurre-balorazioa egin beharko du.

LAGUNTZA PSIKOSOZIALA

Gizarte langileak baloratu beharreko baliabidea da; hari esker, PSIKOLOGO baten laguntza jaso dezakezu, eta krisi- edo gatazka- egoeretan pertzepzio, sentimenduak, jarrera eta portaera disfuntzionalak aldatzen lagunduko dizu, zure garapen pertsonalaren eta/edo familia eta talde-bizitzaren garapena errazteko.

GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZA

Aldirokoa ez den prestazio ekonomikoa. Gizarte-bazterketako egoerak prebenitzeko, ekiditeko edo arintzeko beharrezkoak diren gastu zehatzei (arruntak edo apartekoak) aurre egiteko baliabide ekonomiko nahikorik ez daukaten pertsonen beharrizanak asetzeko ematen da. Diru-laguntza izaera du. Beraz, aurrekontuari loturik dago...

ALDIZKAKOA EZ DEN UDAL LAGUNTZA

Aldizkakoak ez diren laguntzak aldizkakoak ez diren udal-prestazio ekonomikoak dira. Laguntza horiek aparteko gastu zehatzei aurre egiteko behar besteko baliabideak ez dituzten Getxoko udalerriko bizilagunentzat dira, eta beharrezkoak direnak gizarte-bazterketako egoerak prebenitu, ekidin edo arintzeko...

GOBELAURRE BOLUNTARIOTZA LOKALA ERABILTZEKO LAGAPENA

Gobelaurre Boluntariotza Zentroa udal-eraikinaren helburua beren lana Getxoko udalerrian burutu eta beren gizarte-jardueraren oinarrizko garapenerako (antolaketa eta mantentze-lana, adibidez) lokala behar duten ...

DIAGNOSTIKOAK ETA ARRETA PERTSONALIZATURAKO PLANAK PRESTATZEA

GIZARTE LANGILEAK, egindako beharren balorazioa oinarri hartuta, egoeraren DIAGNOSTIKOA prestatuko du, eta eman diren beharrak eta zailtasunak jasota utziko ditu, hala nola gaitasuna/ indarrak eta laguntza-sarea...

BEHIN BETIKO EGONALDIA ADINEKOEN EGOITZAN

Bizkaiko Foru Aldundiak, EGOITZEN sare oso baten bidez, aukera ematen die inoren laguntza behar duten pertsonei bizileku berri bat izateko, baldin eta pertsona horiek, gaixotasun edo ezintasunen bat dela-eta...

EGOITZAN MENDEKO PERTSONENTZAKO ALDI BATERAKO EGONALDIA

Se considerará estancia temporal cuando el ingreso de la persona mayor dependiente se realice con la finalidad de descanso o respiro para la familia o persona cuidadora o con otra ...

FORMACIÓN PARA PERSONAS CUIDADORAS DE DEPENDIENTES

Laguntza ekonomiko indibidualak besteren menpe bizi behar duten adinekoentzako egoitza baten aldi baterako ingresoak errazteko aurrez ezarrita dauden beharkizunak betetzen dituzten pertsonei...

ORIENTAZIOA, INFORMAZIOA ETA AHOLKULARITZA

Zerbitzu honetarako hitzordua eskatu behar da, nahitaez; bertan, GIZARTE LANGILEAK informazioa, orientazioa eta/edo aholkularitza emango dizkizu, Gizarte Zerbitzuekin zerikusia ...

LAGUNTZE ZERBITZUA

Zerbitzu honen bidez, bakarrik bizi diren adineko pertsonei behar duten konpainia ematen saiatzen gara, eta bestalde, egunero pertsona hauek zaintzen dituzten pertsonei atseden ematen. Zerbitzu hau lankidetza hitzarmen baten bidez egiten da:...

ADINEKOENTZAKO OSTATU-ZERBITZUA

I. mailako mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonei epe luzeko ostatua edo ostatu iraunkorra emateko zerbitzu bat da, eta, salbuespenez, baita aldi baterakoa ere...

SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL

Información y orientación legal a las personas que lo requieran por encontrarse en situaciones en las que aparecen aspectos legales de cierta complejidad (separaciones, desahucios, custodia de hijos...).
El acceso al ...

LEGE-AHOLKULARITZAREN ZERBITZUA

Lege alorreko informazioa eta orientazioa, behar duten pertsonei, lege alorrean zailtasun berezia duten egoeretan (banaketak, etxebizitza utzarazpenak, seme-alaben kustodia ...

ETXEGABEENTZAKO EGUNEKO ETA GAUEKO HARRERA ZERBITZUA

Zerbitzu hau eskakizun-maila baxukoa da eta aldi baterako; bere helburua da oinarrizko beharrak asebetetzea gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonei baliabideak eskainiz aterpetzeko, garbitzeko, jateko eta gaua pasatzeko...

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

Zerbitzu hau eskakizun-maila baxukoa da eta aldi baterako; bere helburua da oinarrizko beharrak asebetetzea gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonei baliabideak eskainiz aterpetzeko, garbitzeko, jateko eta gaua pasatzeko...

SERVICIO DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA

Laguntza- eta prebentzio-izaerako zerbitzu bat da, eta mendetasun-egoeran edo mendetasun-arriskuan dagoen erabiltzaileari bere bizilekuan jarraitzen laguntzea, bizilekuan bertan moldatzeko eta ingurune komunitarioan integratzeko aukera...

ATSEDENERAKO ZERBITZUA

- - ATSEDENERAKO ZERBITZUA adin nagusiko mendeko pertsona zaintzen duen eta harekin bizi den senideari dago zuzenduta. Zaintzaile ezprofesionalak denbora librea izateko aukera ematen du, adin nagusiko mendeko pertsonak profesional kualifikatuen arreta jaso bitartean...

TELELAGUNTZA ZERBITZUA

Zerbitzu honek segurtasuna eta berehalako laguntza eskaintzen dizkie bakarrik bizi diren pertsonei eta euren senideei, ezintasun maila handia edo osasun-arriskua dutenean, eta horren ondorioz oso zaila edo ezinezkoa zaienean larrialdietako telefono zenbakia markatzea ...

DIRULAGUNTZAK GETXOKO GIZARTE-KOHESIORAKO ARLOAN JARDUTEN DUTEN ERAKUNDEENTZAT

Oinarrien helburua dirulaguntzak arautzea da, udal aurrekontuetan ezarritako mugen barruan, Getxoko udalerrian jarduerak egiten dituzten pertsona juridikoei, edo getxotarrei Gizarte-kohesioaren arloan...

INOREN LAGUNTZA-BEHARRA IZATEA BALORAZIOA

Pertsona batzuek bizi duten egoera iraunkorra da, adinagatik, gaixotasunagatik edo gaigabezia batengatik, edo autonomia fisiko, mental, intelektual edo sentsorial ezagatik edo galtzeagatik, eta horren ondorioz beste pertsona baten edo...

servicios sociales

Gizarte Zerbitzuak

Urgull kalea z/g,
48991 Algorta

Telefonoa: 94 466 01 01
Posta elektronikoa: gizarte.zerbitzuak@getxo.eus
Ordutegia: 08:00 - 14:00