Aurrematrikulazioa eta matrikulazioa

2023/2024 ikasturtea. Haur hezkuntza, lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza

 • Eskabideak eta egiaztagiriak aurkeztea:
  - On-line:
  otsailaren 13tik 24ra, 24:00etara arte 
  - Ikastetxean: otsailaren 13tik 24ra, bitartean - idazkaritza ordutegian
 • Eskatzaileen zerrenda argitaratzea eta harrera-prozesuaren hasiera: martxoak 14. Kontsulta martxoaren 27ra arte
 • Behin-behineko zerrendak argitaratzea: martxoak 28. Kontsulta apirilaren 4ra arte
 • Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: apirilaren 4ra arte
 • Eskabidean atzera egitea: apirilaren 4ra arte
 • Behin betiko zerrendak argitaratzea: apirilak 20. Kontsulta maiatzaren 22ra arte
 • Lurralde-ordezkariak esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: apirilak 27
 • Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: maiatzaren 22ra arte
 • Itxarote-zerrendaren iraunaldia: irailaren 15era arte
 • Ikastetxe-bilatzailea, zonaka
 • Ikastetxe bakoitzaren helbide-gertutasunarengatik baremoaren puntuak
 • Ikastetxeen arteko prestakuntza ibilbideak (Ikastetxe publikoak - Itunpeko ikastetxeak)
 • Getxoko ikastetxeen gidaliburu interaktiboa

Hezkuntza ereduak

Mailak

 • Haur Hezkuntza (HH), 0 eta 5 urte artean
 • Lehen Hezkuntza (LH), 6 eta 11 urte artean
 • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH), 12 eta 16 urte artean

Arauak

 • Agindua, 2022ko abenduaren 21koa zeinaren bidez ezartzen baitira EAEko Hezkuntza Sailaren mendeko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan 2023-2024 ikasturtean izena emateko eskabideak aurkezteko egutegi komuna eta onartzeko epea, bai eta ikastetxe horietan ikasleak onartzeko jarraibideak ere (EHAA, 2023-01-03)
 • 1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere (EHAA, 2018-01-12)

 • Eskabidearekin batera, ondorengo dokumentazioa aurkeztu beharko da, nahitaez:
  - Ikaslearen familia-liburuko fotokopia, edo jaiotza-agiria
  - Eskaera egiten duen pertsonari dagokion familia-liburuko fotokopia: aita, ama; edo ikaslearen legezko tutorea dela ziurtatzen duen agiria.
  - Eskabidea egiten duen lagunaren NANaren edo AIZren fotokopia: aitarena edo amarena, edo legezko tutorearena. Izapidea on-line egiten bada eta nortasun-datuak kontsultatzeko zerbitzuak dokumentu hori baliozkotzen badu, ez da beharrezkoa izango agiri hori aurkeztea.
  - Familiaren bizilekuaren ziurtagiria (ikaslearena, aitarena, amarena, edo tutorearena), gehienez hiru hilabeteko antzinatasunekoa eta Udalak egindakoa.
  - EAEtik kanpo eskolatutako ikasleen kasuan, egindako ikasketen ziurtagiria, argi eta garbi adieraziz zer maila egiten ari diren une horretan.
  - Ikaslea etxean hartu bada, egoera hori egiaztatzen duen ziurtagiri ofiziala.
  - Hezkuntza Sailak ezarritako berezko protokoloa bete izanaren agiria, familia banandua edo dibortziatua bada.*
  - Halaber, baremoko edozein apartaturen puntuazioa eskatzen denean, behar diren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.

 • Nahitaezko dokumentazioaz gain, beste agiri batzuk aurkeztu behar dira baremaziorako, eta bestelako agiriak ere bai, hemen aipatzen direnak: Aurkeztu beharreko agiriak
 • Errenta-datuak egiaztatzeko baimena

 • Eskabidea ikaslearen aitak, amak, edo tutoreak aurkeztuko du.
 • Eskabidea bi modu hauetako batean izapidetu beharko da: on line eta aurrez aurre.
 • On-line eskabidea
  - Online eskabidea urtarrilaren 29ko 24:00etara arte aurkeztu ahal izango da; ordutik aurrera, aplikazioa ez da aktibo egongo. Aplikazioan sartzeko, «Ikasgunea» ataria erabili beharko da.
  - Eskabidearekin batera, beharrezkoak diren dokumentuak erantsiko dira, bai derrigorrezkoak, bai baremazio-prozesuan puntuak egiaztatzen dituztenak.
  - Eskabidea bete eta gorde ondoren, aplikazio informatikoak lehenengoan eskatutako zentroaren eskura jarriko du lehenik, eta horrek bideratuko du. Eskatzaileak nahi duenean jaso ahal izango du eskabidearen frogagiria, eta zirriborrotzat hartuko da ikastetxeak izapideak egin arte.
  - Behin eskabideari alta emanda eskatzaileek urtarrilaren 29ra arte aukera izango dute grabatutako datuak aldatu edo zuzentzeko aplikazioaren bitartez. Aukera hori egin ezean, lehen eskatutako ikastetxea eskaera izapidetzen hasi delako, berarekin jarri beharko dute harremanetan.
 • Eskaera presentziala
  -
  Ikastetxean izena emateko eskaera. 2021/2022 ikasturtea
  - Eskatzailea lehen tokian eskatutako zentrora joango da, idazkaritza-orduetan, urtarrilaren 29ra arte –egun hori barne hartuta–, eta aurkeztu nahi duen dokumentazioa eramango du.
  - Eskabidearen datuak sartu eta dokumentazioa egiaztatu ondoren, zentroak eskatzaileari inprimaki bat erakutsiko dio; bertan, honako datu hauek jasoko dira: datu pertsonalak, egindako eskaerak, baremaziorako argudiatu diren arrazoiak, eta eman diren dokumentuak zeintzuk diren.
  - Eskatzaileak, berriz, sartutako datuak aztertuko ditu, eta, konforme baldin badago, inprimakia sinatuko du. Ikastetxeak, orduan, eskatzaileak sinatutako inprimakia zigilatu eta lehen sartutako datuak balioztatuko ditu. Inprimaki hori, sinatuta eta zigilatuta dagoenean, eskatzaileak egindako eskaeren frogagiria eta egiaztagiria izango da.
  - Eskatzaileek urtarrilaren 29ra arte (egun hori barne) izango dute aukera gordetako daturen bat aldatzeko edo zuzentzeko. Eskabidea zer ikastetxetan entregatu, ikastetxe horrek egin beharko ditu aldaketak. Data horretatik aurrera ez da zuzenketarik onartuko.
  - Dagokion zuzenketa egiteko, ezinbestekoa izango da aldez aurretik eman zitzaion jatorrizko inprimakia, sinatuta eta zigilatuta, aurkeztea. Egin beharreko zuzenketak egin ondoren beste inprimaki bat emango zaio, sinatuta eta zigilatuta; orduan zaharra apurtu, eta datu berriak baliozkotuko dira.
  - Eskabideak baldintza guztiak betetzen ez baditu edo eskatutako derrigorrezko agiriak berekin ez baditu, eskatzaileari eskatuko zaio hamar eguneko epean hutsa zuzentzeko edo nahitaezkoak diren dokumentuak aurkezteko; eta adieraziko zaio, hala egin ezean, eskaera bertan behera utziko zaiola, Herri Administrazioetan Administrazio Prozedura Komunaren urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoaren arabera.
 • Eskabidea sistema informatikoan grabatuta egonez gero, horren tramitazioa bi erara jarraitu ahal izango da: aurkeztu den zentroan, edo online.

 • Onartzeko eskabidea bakarra izango da eta, bat baino gehiago aurkezten badira zentro batean edo hainbat zentrotan, eskatzailearen aukeratzeko eskubidea galduko da. Dena den, hori gertatuko da interesdunarekin derrigorrezko entzunaldia izan ondoren. Ondorioz, bikoiztutako eskabideak azkenak izango dira izapidetzen, gainerako eskabideei plazak esleitu eta gero.
 • Epetik kanpo ez da eskabiderik onartuko. Zentroek epean aurkezten diren matrikula-eskabide guztiak onartu eta izapidetu beharko dituzte, eskatutako mailan eta ereduan eskola-plaza nahikoak egon ala ez, eta, dagokienean, baremoa ezarriko dute.
 • Haur Hezkuntzako maila bat egin nahi duten ikasleek ikasturtea hasi den urtean duten adinari dagokion maila eskatu beharko dute. Ikasle eskatzailea Haur Hezkuntzako bigarren zikloko hirugarren maila edo Lehen Hezkuntzako edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako maila bat egiten ari bada, une horretan egiten ari dena baino maila bat gorago onartzeko eskatu behar du. Azken kasu horretan sartzen diren eta Euskal Autonomia Erkidegoa ez den beste leku batetik datozen ikasleek egindako ikasketen ziurtagiria aurkeztu behar dute, argi eta garbi adieraziz zer maila egiten ari diren une horretan.
 • Eskabidean, gehienez, hamabi eskaera egin ahal izango dira, lehentasunaren arabera antolatuta. Eskaera bakoitzean, ikastetxe eta hizkuntza-eredu bana aukeratuko dira, zentroak ereduhori eskaini ala ez.
 • Ikastetxe batek ez badu eskaintzen eskakizuneko hizkuntza-eredu lehenetsia, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak aztertuko du maila eta eredu horretako taldea sortzeko aukerarik baden ikastetxean bertan edo inguruan, beti ere behar adina eskabide badaude eta plangintzak posible egiten badu. Dena den, ikasleak parte hartuko du onartzeko prozesuan, eskaintzen diren ereduetan egin dituen gainerako eskaerekin.
 • Halaber, Lurralde Ordezkaritzek kudeatu beharko dituzte ematen ez diren ikasketak edo hizkuntza-ereduak bakarrik eskatzen dituzten eskabideak. Horretarako, eskabide horiek erregistratu diren zentroei eskatuko diete eskabide horiek beraiek bidaltzea, eskabidean adierazitako zentroek eskabide bera barematu dutela egiaztatuta aplikazio informatikoan.


« Hezkuntzara itzuli

...

Hezkuntza

Foru kaleko 1
48992 (Algorta) Getxo

Telefonoa: 94 466 00 63
Posta elektronikoa: hezkuntza@getxo.eus