Hautesiak

2023ko ekitaldirako urteko diru-zenbateko gordinak hauek izango dira(Udalbatzak 2023ko ekainaren 30ean hartutako erabakiaren arabera):

  • Alkatea:
   • Hileko ordainsaria: 7.424,84 €
   • Urteko ordainsaria: 89.098,20 €
  • Gobernu Batzarreko zinegotziak:
   • Hileko ordainsaria: 6.275,13 €
   • Urteko ordainsaria: 75.301,60 €
  • Talde politikoen bozeramaileak:
   • Hileko ordainsaria: 6.275,13 €
   • Urteko ordainsaria: 75.301,60 €
  • Zinegotziak:
   • Hileko ordainsaria: 4.933,43 €
   • Urteko ordainsaria: 59.201,15 €
  • Zinegotzia (%50eko dedikazioa):
   • Hileko ordainsaria: 3.137,56 €
   • Urteko ordainsaria: 37.650,80 €
 • 1493/2023 Dekretua. Getxoko Udaleko udal-kargu publikodunen ordainsari-gehikuntza 2023ko ekitaldirako: dekretua
 • Arduraldi esklusibo edo partzialeko erregimenean egiten diren karguak zehaztea eta horien ordainsariak, bertaratzeen eta kalte-ordainen zenbatekoak eta udalkideen akordio ekonomiko osagarriak finkatzea: BAO
 • Zenbateko horiek soldata gordinak adierazten dituzte, hamabi lansaritan, eta zerga-atxikipenen menpe egongo dira.
 • Ordainsariak urtero eguneratuko dira.
 • Zenbateko horietan ez daude sartuta hala dagokionean ordaindu beharreko hirurtekoak.
 • Hautetsien soldatei buruzko informazioa kontsultatzeko, eta ekainaren 30ko osoko bilkuraren akta eskuratzeko: akta
 • Hautetsien soldatak onartu ziren osoko bilkura entzun eta ikusteko, ondorengo estekan sartu: osoko bilkura
 

Behin-behineko langileak

Urteko ordainsari gordin hauek ezarriko dira lansaio osoko behin-behineko langileentzat:
 • Konfiantza-karguen zerrenda: BAOn iragarkia
 • Talde politikoetara atxikitako administrarien zerrenda eguneratua: BAOn iragarkia
 • Aholkulari kategoria: 62.402.09 €, hileroko 14 ordainketatan banatuta.
 • Alkatetzako administrari kategoria: 37.741 €, hileroko 14 ordainketatan banatuta.
 • Lansaioaren % 50eko dedikazioak aipatutako ordainsarien % 50 jasoko du.
 • Hautetsien soldatei buruzko informazioa kontsultatzeko, eta 2023ko uztailaren 30eko osoko bilkuraren akta eskuratzeko: akta
 • Hautetsien soldatak onetsi ziren osoko bilkura entzun eta ikusteko, ondorengo estekan sakatu: osoko bilkura

Bertaratzeagatiko dietak

Bertaratzeagatiko dietak finkatuko dira ez arduraldi esklusiboa ez partziala ez duten udalkideentzat, kide anitzeko organoen saioetara joateagatik udalkide kargua betez. Dagokion PFEZari lotuta egongo dira.
 
- 2023/06/30eko osoko bilkuraren erabakia: erabakia
- Kide anitzeko organoetan arduraldi esklusiboa edo partziala ez duten korporatiboen dieten gehikuntza, 2024: ebazpena - BAOn iragarkia
 
Kide anitzeko organoa Zenbatekoa
Ohiko osoko bilkura 908,82 €
Ezohiko osoko bilkura 285,64 €
Informazio-batzordeak 114,26 €
Tokiko Gobernu Batzarra 199,93 €
Artezkaritza Kontseiluak edo
Tokiko Erakunde Autonomoetako Zuzendaritza Batzordeak
114,26 €

Aurrez aipatutako erakundeetako presidenteen bertaratzeagatiko dieten zenbatekoak % 20 handituko dira. Udalkideek bertaratzeengatik urtero jaso dezaketen gehienezko zenbatekoa honako hau da: 15.000 euro urteko.