* Osoko bilkuraren emankizuna

Bilkura Saioak

25 zinegotzik osatzen dute Getxoko Udalbatza (Estatuko Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 179. artikuluaren arabera, udalerri bakoitzak hauteskunde-barruti bat osatzen du eta zenbakizko eskala bat aplikatzetik ateratzen den zinegotzi-kopurua hautatzen du, udalerriko biztanle-kopuruaren arabera; hala, 50.001 eta 100.00 arteko biztanleak dituzten udalerriei 25 zinegotzi dagozkie).

Osoko bilkura zinegotzi guztiek eratzen dute eta alkatea da osoko bilkurako burua.

Getxoko Udaleko osoko ohiko bilkurak ohikotasunez hil guztietako azkenengo ostegunetan bederatzi terdietan egingo dira, abuztuan izan ezik.

Aipatutako eguna jai eguna balitz, hil horretako ohiko bilkura egun horren ondorengo lehen lanegunean egingo da ordu berean.

idazkaritza@getxo.eus

Getxon 2019eko maiatzaren 26an egin ziren toki hauteskundeen ondorioz desegin den osoko bilkura ondoko pertsona hauek osatzen dute:

 Amaia Agirre Muñoa (Alkatea)

Amaia Agirre Muñoa Jaiotze-data: 1974
Ikasketak:
Psikologian lizentziaduna Euskal Herriko Unibertsitatean. Oinarrizko Psikologiako Ikaskuntza Aurreratuetan diplomaduna. Espezialitatea: taldeen bitartekaritza, kudeaketa eta gatazkak konpontzea.
Aurreko lanpostua: GEUZ – Agirre Lehendakari Center
Euskalduna
Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2015az geroztik - Alkatea 2019az geroztik


Página web Facebook  Instagram  

 Keltse Eiguren Alberdi

Keltse Eiguren Alberdi


Ikasketak: Zuzenbidean lizentziaduna
Aurreko lanpostua:
Abokatua Bizkaiko Tutoretza Erakundean – BFAko Administrazio Orokorreko teknikaria  – Euskal Herriko Poliziaren Ikastegia
Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2007az geroztik

 Irantzu Uriarte Gómez

Irantzu Uriarte Gómez

Jaiotze-data: 1980
Ikasketak: Enpresa eta Jarduera Turistikoetako diplomaduna. Deustuko Unibertsitatea Turismoko graduduna Madrileko Antonio Nebrija Unibertsitatea Nazioarteko Turismoaren Kudeaketaren inguruko Master Ofiziala
Euskalduna
Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2015az geroztik

 Álvaro González Pérez

Álvaro González Pérez

Jaiotze-data: 1968
Ikasketak: Herri Lanetako ingeniari teknikoa – Eraikuntza Zibilak – Ingurumen Arriskuak Ebaluatzeko Masterra – Laneko Arriskuen Prebentzioko goi-teknikaria – Espezialitateak: segurtasuna eta higienea
Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2007az geroztik

 Ignacio Uriarte Gorostiaga

Ignacio Uriarte Gorostiaga

Jaiotze-data: 1975
Ikasketak: Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziaduna – Aseguru-jardularia
Euskalduna
Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2015az geroztik

 Joseba Arregi Martínez

Joseba Arregi Martínez

Jaiotze-data:1960
Ikasketak:
Zuzenbidean lizentziaduna Giza Baliabideen Kudeaketa Masterra (EHU)
Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2007az geroztik

 Iñigo Urkitza Yáñez

Iñigo Urkitza Yáñez <

Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

 Carlos Sergio Atxotegi

Carlos Sergio Atxotegi

(Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

 Janire Ocio Celada

Janire Ocio Celada

Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

 Ainhoa Galduroz Álvarez

Ainhoa Galduroz Álvarez

Arlo baten mendeko zerbitzuko zinegotzi eskuordea (% 50eko)(Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

 Arantza Rica Álvarez

Arantza Rica Álvarez

Arlo baten mendeko zerbitzuko zinegotzi eskuordea (% 50eko arduraldi partziala)(Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

Partido Popular Eduardo Andrade Aurrecochea

Eduardo Andrade Aurrecochea

Ikasketak: Zuzenbidea lizentziaduna
Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2003az geroztik

Partido Popular Francisco Javier Elorza Hormaeche

Francisco Javier Elorza Hormaeche

Oposizioko talde nagusiak izendatutako zinegotzia  
Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

Partido Popular Gonzalo Zorrilla-Lequerica Pañeda

Gonzalo Zorrilla-Lequerica Pañeda

Lau kide baino gehiagoko udal-taldeko zinegotzia 
Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

Partido Popular Alicia González del Valle Francos

Alicia González del Valle Francos

(Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

Partido Popular Natalia Aranduy Zuazagoitia

Natalia Aranduy Zuazagoitia

(Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

EH BIldu Nerea Guijarrubia Garzia

Nerea Guijarrubia Garzia

Ikasketak: Kazetaritzako Lizentziatura eta Euskal Filologiako Gradua. Hezkuntzan Masterra. Euskal Kulturgintzaren Transmisioan Graduondokoa (HUHEZI).
(Ordainsaria)
Zinegotzia 2016az geroztik

EH BIldu Ibon Rodríguez Larrinaga

Ibon Rodríguez Larrinaga

Ikasketak: Kazetaritzako Lizentziatura, Enpresa Kudeaketan MBA, eta Irrati eta Telebistan Masterra. Unibertsitateko aditu-titulua dauka Nazioarteko Harremanetan.
(Ordainsaria)
Zinegotzia 2015az geroztik

EH BIldu Itxaso Maseda Saratxo

Itxaso Maseda Saratxo

(Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

EH BIldu Mikel Bildosola Agirregomezkorta

Mikel Bildosola Agirregomezkorta

Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

PSE-EE Carmen Díaz Pérez

Carmen Díaz Pérez

Arduraldi esklusiboa (Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

PSE-EE Gonzalo Ayo Jiménez

Gonzalo Ayo Jiménez

Arlo baten mendeko zerbitzuko zinegotzi eskuordea (% 50eko arduraldi partziala)(Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

PSE-EE Asun Olaeta Pérez de Mediola

Asun Olaeta Pérez de Mediola

(Ordainsaria)
Zinegotzia 2019az geroztik

Elkarrekin Podemos Paula Amieva Clemente (Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza - EQUO Berdeak)

Paula Amieva Clemente

Jaiotze-data: 1986

Ikasketak: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura (UPV/EHU), Komunikazio Korporatiboko Masterra (UPV/EHU), eta Kudeaketa Komertzialeko eta Marketineko Goi Mailako Gradua.
(% 50eko arduraldi partziala) (Ordainsaria)
Zinegotzia 2015az geroztik
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Elkarrekin Podemos Carolina Uribe de la Espriella (Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza - EQUO Berdeak)

Carolina Uribe de la Espriella

(% 50eko arduraldi partziala) (Ordainsaria)
Zinegotzia 2020az geroztik
elkarrekinpodemos@getxo.eus

 

Osoko bilkurako eskumenak

 • a) Gobernu organoen kontrola eta fiskalizazioa.
 • b) Udalez gaindiko erakundeetan parte hartzeari buruzko akordioak, udal mugartearen aldaketa, udalerriak edo udalerria baino txikiagoko lurralde esparruko erakundeak sortzea edo ezabatzea, bildu gabeko organoak sortzea, udalerriaren kapitalizazioa eta udalerriaren edo erakundeen izena aldatzea eta bandera, ezaugarri edo ezkutua hartzea edo aldatzea.
 • c) Plangintza orokorraren hasierako onespena eta Plangintzen udal tramitazioa eta gainerako hirigintza legerian aurreikusitako antolakuntza eta kudeaketa tresnak bertan behera utziko dituen onespena.
 • d) Araudi Organikoa eta Ordenantzak onartzea.
 • e) Zerga izaerako baliabideen zehaztapena, aurrekontuen onespena eta aldarazpena, haren eskumeneko gaietan gastuen xedapena eta kontuen onespen
 • f) Zerbitzuen eta udalekoketa espedienteen kudeaketa erak erabakitzea
 • g) Beste Administrazio Publiko batzuen eskumenen eskuordetza onartzea.
 • h) Eskumenei buruzko gatazkak beste Toki Erakunde batzuei eta gainerako Administrazio Publikoei planteatzea.
 • i) Langileri plantila, langileriaren aukeraketarako frogetako oinarriak eta osagarrizko ordainsarien zenbatekoa erabakitzea; horrez gain, Korporazioko funtzionarioak zerbitzutik banantzea salbu eta nazio izaerako gaikuntza duten funtzionarioen kasuan eta, azkenik, lan-kontratuko langileriaren iraizpenaren berrespena.
 • j) Administrazio eta epai-ekintzen egikaritza.
 • k) Herri jabariko ondasunen kalifikazio juridikoaren aldaketa.
 • l) Ondarearen besterenganaketa.
 • ll) Onespenerako gehiengo berezia behar delako Osoko Bilkurari dagozkion gainerako guztiak.
 • m) Legeek eratxikitzen dizkioten gainontzeko eskurantzak.

Era berean, Osoko Bilkurari dagokio Alkatearen kontrako zentsura mozioari buruzko hautespena.

Bide beretik, a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) eta ll) hizkietan aipatutako eskurantzak eskuordetzea ezinezkoa izango da.

Beste alde batetik, Testu Bateginaren 23. artikuluarekin eta ROFren 50. artikuluarekin bat etorriz, Osoko Bilkurari dagozkio:

 • a) Udalerriaren ondasun eta eskubideen eskurapena eta haien gaineko transakzioa.
 • b) Auzo ondasunen aprobentxamenduari buruzko araupeketa.
 • c) Urtebetetik gorako iraupena edo urteko aurrekontuan jarritakoak baino kreditu handiagoak behar dituzten lan, zerbitzu eta hornikuntzen kontratazioa.
 • d) Lan proiektuen onespena, batez ere, haien betearazpenaren kontratazioa eskumenen araberakoa denean
 • e) Kredituen judizioz kanpoko aintzatespena baldin eta aurrekontuko zuzkidura, kreditu eragiketak edo kita eta itxaroteko emakidak ez badaude.
 • f) Defentsa Udalaren kontra hasitako prozeduretan.

Abuztuko bilkura arrunta edozein alderdi politikok sei astegun lehenago Bilkuraren Eguneko Aztergaien Zerrendarekin, eskaria egiten duenean baino ez da egingo.

Arestian aipatu eguna jaieguna izango balitz, hilabete horretako bilkura arrunta ondoko egunean egingo litzateke ordu berean.

Udaleko talde politikoentzako dirulaguntzak

Osoko Bilkuraren 2019ko ekainaren 28ko erabakiaren bidez, udaleko talde politikoei dirulaguntzak esleitzea xedatu zen:
 • Legegintzaldi hasieran ondorioak izateko moduan, hilean 1.500 euro esleituko dira talde politiko bakoitzeko eta hilean 160 euro hautatutako zinegotzi bakoitzeko, udal-ordezkaritza daukan talde politiko bakoitzaren jarduera edo sustapena beren-beregi finantzatzeko xedez.
 • Zenbateko horiek urte bakoitzaren hasieran eguneratuko dira, aurreko ekitaldian Getxoko Udaleko langileen ordainsariei aplikatu zaien ehuneko berean.
 • Udalbatzaren osoko bilkuran, 2020ko maiatzaren 28an, Elkarrekin Podemos - Ezker Anitza - Equo Berdeak alderdiko zinegotzi Ignacio Robles Fernandezek zinegotzi karguari uko egin zion. Eta udaleko osoko bilkuran, 2020ko uztailaren 30ean, zinegotzi kargua hartu zuten elkarrekin Podemos - Ezker Anitza - Equo Berdeak de Carolina Uribe de la Espriellak.
 • Udalbatzarrak 2020ko irailaren 29an egindako osoko bilkuran, Cristina Zamora Chuquinguanga eh bilduko zinegotziak zinegotzi karguari uko egin zion. Eta udaleko osoko bilkuran, 2020ko urriaren 29ean, zinegotzi kargua hartu zuten Euskal Herria Bildu Mikel Bildosola Agirregomezkorta.
 • Korporaziokideen dedikazio-erregimena aitortzea: dekretua (414/2022)