Arautegia

Udal Ordenantza Fiskalak 2021

Jesusen Bihotza udal egoitza

Dokumentua

Getxo Kirolak TEA-n zerbitzuak emateagatik eta kirol eta kultur jarduerak egiteagatik

Dokumentua

Zerga kudeaketa, bilketa eta ikuskaritza Dokumentua

Prezio publikoak BERRIA

Dokumentua

Zaborra bildu, garraiatu eta tratatzea Dokumentua
Estolderia Dokumentua
Jarduera eta instalazioekin lotutako zerbitzuak eta establezimenduak irekitzea Dokumentua
Hirigintza  eta Obra Lizentziak ete beste Zerbitzu Tekniko Dokumentua
Administrazio-agiriak Dokumentua
Ekonomi jarduerak Dokumentua
Ondasun Higiezina Dokumentua
Hiri Lurren Balio Gehikuntza Dokumentua
Eraikuntza, Instalazio eta Obrak Dokumentua
Trakzio Mekanikodun Ibilgailuak (TMIT) Dokumentua
Udal hilerria Dokumentua
Kontrolik gabeko abereak biltzea Dokumentua
Udal Merkatuak Dokumentua
Udaltzaingoak dekomisatutako gauzak kentzeko, garraiatzeko, zaintzeko eta gordetzeko zerbitzu berezia Dokumentua
Ibilgailuak bide publikotik kentzeagatiko eta udal lokaletan edukitzea Dokumentua
Gizarte ongizate eta osasun publikoa Dokumentua
Hezkuntza Bereziak Dokumentua
Udal Herri Jabaria BERRIA Dokumentua
Aquariuma Dokumentua
Ludoteka Dokumentua
Autotaxi eta Alogerako gainerako ibilgailuak Dokumentua
Kaleen zerrenda, zerga ondorioetarako Dokumentua

Getxoko Andrés Isasi udal musika eskola

Dokumentua
Enpresa-proiektuetarako diren Udalaren espazioak okupatzea Dokumentua
Bizikletak mailegatzeko eta bizikleta pribatuak aparkatzeko zerbitzuak Dokumentua
Getxoko Udalaren 2019ko ekitaldirako araugintzako egutegia onestea Dokumentoa
2019ko Arauketa plana betetzeari buruzko ebaluazio-txostena onestea Dokumentoa

Ordenantza ez fiskalak

Lehendik dauden egoitza-eraikinentan irisgarritasuna gauzatzeko baldintzak arautzen dituen Udal Ordenzantza. BERRIA.

Dokumentoa

Ostalaritza eta merkataritza jarduerari lotutako erabilera publikoko espazioaren okupazioa arautzen duen Udal Ordenantza

 Dokumentua

 Lur-zatien itxitureak

Udalbatzak 1948ko martxoaren 4an onetsi zituen eraikuntza ordenantzetatik gaur egun indarrean dagoen artikulu bakarra 20. artikulua da, eta lur-zatien itxituretan bakarrik du eragina.  

 Dokumentua
Hirigintza-lizentziei eta komunikatutako eginduak Dokumentoa
Lehendik dauden egoitza-eraikinetan igogailuak jartzeko baldintzak Dokumentua
Udal etxebizitza tasatua Dokumentua
Ostalaritza establezimenduak eta antzekoak Dokumentua
Udal plangintzako aholku batzordea Dokumentua
Telefonia mugikorreko estazio baseak jartzeko eta horien jarduerarako baldintzak araupetzea Dokumentua
Zaratak eta dardarak Dokumentua
Ibilgailuek sortutako zarata Dokumentua
Hiri garbitasuna Dokumentua
Bastidoreetan eta beste elementu batzuetan kanpo publizitatea jartzea Dokumentua
Dirulaguntzen emakida Dokumentua
Fatxadan sartutako baina eraikuntzaren parte ez diren elementuak eta kanpoko publizitatea Dokumentua
Trafikoaren, usarioen eta segurtasunaren antolaketa hiribide publikoetan Dokumentua
Lokalak etxebizitza bihurtzea Dokumentua
Aparkamendu araupetuak Dokumentua
Egoitzazko eraikinetako igogailuen ezarrera Dokumentua
Animaliak edukitzea eta babestea Dokumentua
Zerga-zorren ordainketak zatikatzea eta geroratzea Dokumentua
Aldizkari eta litxarrerien kioskoak Dokumentua

Arautegiak

“Manuel Gainza" aparkalekuko barne arautegia

Dokumentoa

Udal araudi organikoa (UAO)

Dokumentoa

 UAO - Aldaketa partziala (2019/08/03)

Dokumentoa

 UAO - Eranskina (DN 355): Osoko bilkurarako mozioak aurkeztea

Eranskina

UAO - Udal Araudi Organikoaren aldaketa partzialaren testuaren 36. artikulua (VI. Kapitulua, udal Aurrekontuak) aldaketaren behin-betiko onespena

Dokumentoa

Udal Komunikabideen funtzionamendua Dokumentua
Udal Merkatuak Dokumentua
Udaltzaingoa Dokumentua
Artxibategia Dokumentua
Ereaga hondartza eta Algortaren arteko igogailuaren erabiltzaileena Dokumentua
Hilerria Dokumentua
Nagusien Etxea Dokumentua
Ohoreen eta bereizgariena Dokumentua
Adineko pertsonentzako babespeko apartamentuak Dokumentua

Estatutuak

"Getxoko Kultur Etxea" Tokiko Erakunde Autonomoa

Aldaketa partziala (2019/08/03)

Dokumentua

Dokumentua

Getxoko Andrés Isasi Udal Musika Eskola Tokiko Erakunde Autonomoa

Aldaketa partziala (2019/08/03)

Dokumentua

Dokumentoa

"Getxo Kirolak" Tokiko Erakunde Autonomoa 

Aldaketa partziala (2019/08/03)

Dokumentua

Dokumentoa

"Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Udal Egoitza " Udal Erakunde Autonomoa 

Aldaketa partziala (2019/08/03)

Dokumentua

Dokumentoa

Nagusien Etxea eguneko egoitza Dokumentua

Instrukzioak

 Ziurtagiri edo kontsulta-orri kolektiboak jailkutzeko jarraibidea adin nagusiko bizikideek baimenik ematen ez duten kasuan

 Jarraibidea

Indarrean dagoen hiri-antolamendurako plan orokorraren araberako zenbait berriztatze edo eraikitze jarduera interpretatzeko instrukzioa / Eranskina

Dokumentua

Eranskina

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren (gainbalioaren) gaineko zergaren kudeaketari buruzko instrukzioa

Dokumentua

Ekitaldiak burutze aldera, azpiegiturak jarri ahal izateko elkargo baten ikus-onaspena exijitze

Dekretua

Eranskina

Hilerria. Ehorzketa-Unitateak esleitzeko jarraibideak

Dekretua

Antolamenduko plan orokorrarekin bat ez datozen eraikinetan onar daitezkeen esku-hartzeak zehasteko instrukzioa

Dekretua
Anexo

Dekretuak

Getxo 30. Zirkulazio-abiaduraren muga ezartzea eta seinaleztatzea 30 km/h, udalerriko hiri-bilbe ia osoan Getxokoa

Dekretua

Krisi-mahaia eratzeko arduradun diren langileen izendapena (2020/1518)

 Dekretua

Plaza Txikiari izen aldaketa

Dekretua

Kontingenzia planak

2021. urteko Covid-19rako kontingentzia-plana (Romo Kultur Etxea)

Plan

2021. urteko Covid-19rako kontingentzia-plana (Algortako Kultur Etxea)

Plan

Barne-araudia

Getxoko Udaleko Arautegia, Sektore Publikoaren Barne Kontrolari buruzkoa (2019-11-28ko 183. Osoko Bilkuraren erabakiak onartua.) Atautegia
I. Eranskina. Aurretiko fiskalizazio mugatua AFMOB. Espedienteak. Oinarrizko Betekizunak (v.2) Eranskina
II. Eranskina. Fiskalizazio-txostenen edo aurretiko esku hartzeen ereduak.  Eranskina
III. Eranskina. Funtzio kontu-hartzailearen omisio-espedienteak izapidetzeko ereduak FKO Eranskina

Ebazpen judizialak

2021.urtea  

 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 156/2019. Azaroak 04

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbao. 250/2019. Azaroak 02

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 150/2020. Urriak 28

 Ebazpena

 EAko Auzitegi Nagusian. Gizartearekiko auzia. 410/2021. Urriak 27

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 201/2020. Urriak 25

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 132/2021 Urriak 19

 Ebazpena

 EAko Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzia. 448/2015. Urriak 19

 Ebazpena

 EAko Auzitegi Nagusian. Gizartearekiko auzia. 569/2021. Urriak 18

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. Urriak 13

 Ebazpena

 EAko Auzitegi Nagusia. Erregutze errekurtsoa.317/2021. Ebazpena. Urriak 6

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 93/2021. Irailak 29

 Ebazpena

 

Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbo. 182/2021. Irailak 27

 Ebazpena

 Gizarte arloko 5. epaitegia. Bilbao. 329/2021. Irailak 23

 Ebazpena

 Gizarte arloko 5. epaitegia. Bilbao. 320/2021. Irailak 17

 Ebazpena

 

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 83/2021. Irailak 17

 Ebazpena

 

Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbo. 165/2021. Irailak 13

 Ebazpena

 Getxoko lehen auzialdiko eta instrukzioko 6. zanbakiko epaitegia. 190/2021. Irailak 07

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbo. 153/2021. Irailak 01

 Ebazpena

 

Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbo 250/2019. Uztailak 12

 Ebazpena

Administrazioiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 106/2021. Ekainak 28

Ebazpena

Administrazioko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 105/2021. Ekainak 21

Ebazpena

 EAko Auzitegi Nagusia. Erregutze errekurtsoa. 237/2021. Ebazpena. Ekainak 10

Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 122/2021. Ekainak 3

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 66/2021. Maiatzak 28

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbao. 29/2021. Maiatzak 27

 Ebazpena

 EAko Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 460/2021. Maiatzak 26

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 63/2021. Maiatzak 26

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 71/2021. Maiatzak 19

Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbao. 61/2021. Maiatzak 19

 Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 60/2021. Maiatzak 12

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 53/2021. Maiatzak 10

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 64/2021. Maiatzak 10

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 43/2021. Apirilak 20

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 73/2021. Apirilak 19

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 40/2021. Apirilak 13

Ebazpena
 Lan arloko 10. epaitegia. Bilbao. 163/2021. Apirilak 8 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbo. 69/2021. Apirilak 7 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 60/2021. Martxoak 31  Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 40/2021. Martxoak 31  Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 126/2021. Martxoak 26 Ebazpena
Lan arloko 1. epaitegia Bilbo. 16/2021. Martxoak 10 Ebazpena
Administazioareriko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 38/2021. Martxoak 10 Dekretua
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 41/2021. Martxoak 3 Ebazpena
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien sala. Lehen atala. Probidentzia. 6290/2020. Otsailak 25 Probidentzia
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 33/2021. Otsailak 19 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 65/2021. Otsailak 18 Ebazpena
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien sala. Lehen atala. 6289/2020. Otsailak 18 Probidentzia
Lan Arloko 1. Epaitegia. Bilbo. 55/2021. Otsailak 16 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 10/2021. Otsailak 12 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbo. 13/2021. Otsailak 10 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbao. 26/2021. Otsailak 9 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbo. 16/2021. Otsailak 08 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 1go epaitegia. Bilbo. 22/2021. Otsailak 04  Ebazpena
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien hirugarren sala. Saila: lehengoa. Kasazio errekurtsoa: 6196/2020. Otsailak 4  Ebazpena
Lan Arloko 11. Epaitegia. Bilbo. 43/2021. Urtarrilak 26 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 13/2021. Urtarrilak 21 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Urtarrilak 20 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 5. epaitegia. Bilbo. 20/2021. Urtarrilak 14 Ebazpena
 2020.urtea  

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 231/2020. Abenduak 15

Ebazpena

Administraziarekiko auzien 2.epaitegia. Bilbo. 149/2020. Abenduak 10

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 223/2020. Abenduak 7

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo. 109/2020. Abenduak 7

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 145/2020. Abenduak 2

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 211/2020. Azaroak 23

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 128/2020. Azaroak 12

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 43/2020. Azaroak 5

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 42/2020. Azaroak 5

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 78/2020. Urriak 13

Ebazpena

Lan Arloko 7. Epaitegia. Bilbo. 402/2020 Dekretua. Urriak 8

Ebazpena

Lan Arloko 4. Epaitegia. Bilbo. 458/2020 Dekretua. Urriak 8

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 1110/2020 Erregutze errekurtsoa. Urriak 6

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 28/2020 Auto. Urriak 6

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 416/2020 Apelazio errekurtsoa. 266/2020. Irailak 24

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 292/2019 Apelazio errekurtsoa. 289/2020. Irailak 23

Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 2. epaitegia. Bilbo. 77/2020. Irailak 21

Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbo. 167/2020. Irailak 17

Ebazpena

 Lan Arloko 1. Epaitegia. Bilbo. 164/2020. Irailak 3

Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 1. epaitegia. Bilbo.112/2020. Irailak 2

Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 5. apaitegia. Bilbo. 15/2020. Uztailak 24

Ebazpena

 EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 233/2020. Uztailak 7

Ebazpena

 EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. 296/2020. Uztailak 15

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 4. epaitegia. Bilbao. 139/2020. Uztailak 10

 Ebazpena

 EAEko Juztiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 620/2018. Ekainak 30

Ebazpena

 EAEko Juztiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 569/8. Ekainak 30

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 60/2020. Ekainak 25

Ebazpena

 Administrazioarekiko auzien 3. epaitegia. Bilbao. 319/2019. Ekainak 25

 Ebazpena

inistrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. 16/2020. Ekainak 18

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 183/2020. Ekainak 16

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 79/2020. Maiatzak 18

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbao. Maiatzak 15.

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbao. 72/2020. Apirilak 23

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 70/2020. Apirilak 8

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 67/2020. Apirilak 4

Ebazpena

Lan Arloko 11. Epaitegia. Bilbo. 96/2020. Martxoak 16

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 59/2020. Otsailak 18

 Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 101/2020. Martxoak 4

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 50/2020. Martxoak 3

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. 31/2020. Otsailak 19

Ebazpena

Auzitegi gorena. Lan aroloko sala. Doktrina bateratzea. 913/2019. Otsailak 11

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 21/2020. Otsailak 5

Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbo. 22/2020. Urtarrilak 28 Ebazpena
Getxoko 1. auzialdiko eta 1. instrukzioko epaitegia. ZULUP. 3/2020. Urtarrilak 21 Ebazpena

Auzitegi Gorena. Tribunal Supremo. Lan arloko sala. Sala de los Social. Doktrina bateratzea: 993/2019. Urtarrilak 15

Ebazpena
 2019.urtea  

Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbo. 249/2019. Abenduak 30

Ebazpena

Lan Arloko 2. Epaitegia. Bilbo. 336/2019. Abenduak 4

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbo. 189/2019. Azaroak 29

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 2. Epaitegia. Bilbo. 216/2019. Azaroak 22

Ebazpena

Lan Arloko 9. Epaitegia. Bilbo. 310/2019. Azaroak 21

Ebazpena

Lan Arloko 4. Epaitegia. Bilbo. 711/2019 Dekretua. Azaroak 18

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. (Erkidegoko kasazio errekurtsoaren atal berezia) 116/2019. Auto. Azaroak 11

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbo. 99/2019 Dekretua. Urriak 23

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio errekurtsoa 828/2018. 440/2019. Urriak 17

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio errekurtsoa 640/2018. Urriak 10

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbo. 191/2019. Urraik 10

Ebazpena

Auzitegi Gorena. Lan Arloko sala. Doktrina bateratzea: 4375/2018. Urriak 9

Ebazpena

Lan Arloko 9. Epaitegia. Bilbo. 249/2019. Urriak 3

Ebazpena

Getxoko 1. auzialdiko eta 1. instrukzioko epaitegia. ZULUP. 214/2019. dekretua. Irailak 26

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbo. 45/2019. Irailak 26

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio errekurtsoa 444/2019. Irailak 17

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 2. Epaitegia. Bilbo. Dekretua. Irailak 12

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. Erregutze errekurtsoa. 1378/2019.  Irailak 10

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 2. Epaitegia. Bilbo. 163/2019. Irailak 2

Ebazpena

 Auzitegi Gorena. Gizarte arloko aretoa. 008/0000508/2019. Uztailak 23

 Ebazpena

 Administrazioarekiko auzia. 3. zenbakia. Bilbao. 164/2019. Uztailak 18

Ebazpena

 Auzitegi Gorena. Gizarte arloko aretoa.. 008/0000877/2019. Uztailak 15

Ebazpena

 Auzitegi Gorena. Gizarte arloko aretoa. 008/0003866/2018. Uztailak 5

Ebazpena

 Auzitegi Gorena. Gizarte arloko aretoa. 008/0000875/2019. Uztailak 2

 Ebazpena

Lan Arloko 3. Epaitegia. Bilbo. 87/2019. Uztailak 1

Ebazpena
Auzitegi Gorena. Gizarte arloko sala. 008/0000913/2019. Ekainak 28 Ebazpena
Auzitegi Gorena. Gizarte arloko sala. 008/0000319/2019. Ekainak 27  Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 4. Bilbo. 148/2019. Ekainak 25 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 1252/2019. Ekainak 25 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 1239/2019. Ekainak 25 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 297/2019. Ekainak 12 Ebazpena
Auzitegi Gorena. Lan arloko sala. Doktrina bateratzea: 2524/2018. Madrid. Maiatzak 30 Ebazpena
Auzitegi Gorena. Lan arloko sala. Doktrina bateratzea: 2677/2018. Madrid. Maiatzak 28 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 2. Bilbo. 114/2019. Maiatzak 24 Ebazpena
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien hirugarren sala. Errekurtsoa RCA/0001155/2019. Maiatzak 24 Ebazpena
Lehen auzialdiko eta instrukzioko epaitegia 1. Getxo. Maiatzak 20 Ebazpena
Lan Arloko 5. Epaitegia. Bilbo. 146/2019. Maiatzak 20 Ebazpena
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien sala. 1493/2019. Maiatzak 16 Ebazpena
Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien sala. 1497/2019. Maiatzak 16 Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 764/2019. Maiatzak 14

Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 5. Bilbo. 119/2019. Maiatzak 9 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 236/2019. Maiatzak 8 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. Bilbo. 98/2019. Apirilak 25 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. Bilbo. 92/2019. Apirilak 15 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. Bilbo. 37/2019. Apirilak 9 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 93/2017. Apirilak 8 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 1. Bilbo. 82/2019. Apirilak 4 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 5. Bilbo. 76/2019. Martxoak 20 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. Bilbo. 35/2019. Martxoak 20 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 114/2019. Martxoak 12 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 2. Bilbo. 25/2019. Martxoak 11 Ebazpena
Lan Arloko 3. Epaitegia. Bilbo. 87/2019. Martxoak 7 Ebazpena
Lan Arloko 2. Epaitegia. Bilbo.  70/2019. Martxoak 7 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 1. Bilbo. 47/2019. Otsailak 25 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala75/2019. Otsailak 19 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala74/2019. Otsailak 19 Ebazpena
Lan Arloko 3. Epaitegia. Bilbo.  51/2019. Otsailak 14 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 5. Bilbo. 37/2019. Otsailak 13 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 5. Bilbo. 23/2019. Otsailak 4 Ebazpena
 Administrazioarekiko auzien 1. Bilbo. 6/2019. 29 de enero Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. Bilbo. 6/2019.  Urtarrilak 17 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia.  Lan arloko sala. 21/2019. Urtarrilak 8 Ebazpena
 2018.urtea  
Administrazioarekiko auzien 2. Bilbo. 195/2018. Abenduak 28

Ebazpenak

Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbo. 177/2018. Abenduak 21

Ebazpenak

Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 228/2018. Abenduak 19

Ebazpenak

Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. 170/2018. Abenduak 19

Ebazpenak

Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 221/2018. Abenduak 17

Ebazpenak

Auzitegi Gorena. Administrazioarekiko auzien hirugarren sala. Madrid. 5773/2018. Abenduak 13

Ebazpenak

Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia.  Bilbo. 213/2018. Abenduak 12

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia.  Lan arloko sala. 2466/2018.  Abenduak 11

Ebazpena

Lan Arloko 10. Epaitegia. Bilbo.  397/2018. Abenduak 3

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 502/2018. Azaroak 27

Ebazpena

Getxoko 1. auzialdiko eta 1. instrukzioko ZLUP. 152/2018. Azaroak 22

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Donostia. 274/2018. Azaroak 14

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1. Bilbo. 184/2018. Azaroak 13

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia.  Lan arloko sala. 2231/2018. Azaroak 13

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 487/2018. Azaroak 12

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 1028/2017. Azaroak 7

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo 175/2018. Azaroak 7

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 2174/2018. Azaroak 6

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 478/2018. Azaroak 5

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 398/2017. 477/2018. Azaroak 5

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 1023/2017. 474/2018. Urriak 29.

Ebazpena

Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. Urriak 23

Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 93/2017. Urriak 17

Ebazpena

TSJPV. 1592/2018. Urriak 09

Ebazpena

 EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 421/2018. Urriak 8 Ebazpena
JCA3 Bilbao. 106/2018. Urriak 4 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Urriak 1 Ebazpena
JCA4 Bilbao. 156/2017. Irailak 27 Ebazpena
TSJPV. 1688/2018. Irailak 25  Ebazpena
JCA5 Bilbo. 108/2018. Abuztuak 2 Ebazpena
JCA3 Bilbao. 107/2018. Uztailak 19 Ebazpena
JCA3 Bilbao. 106/2018. Uztailak 19 Ebazpena
JCA4. 143/2018. Uztailak 18 Ebazpena
TSJPV. Sala de lo social. 1522/2018. Uztailak 17 Ebazpena
Tribunal Supremo. Sala de lo social. Auto de aclaración. 2854/2017. Uztailak 10 Ebazpena
SJTSJPV. 1455 / 2018. Uztailak 10 Ebazpena
Bilbo AA4E. 132 / 2018. Uztailak 10  Ebazpena
TSJPV. Recurso de suplicación 1.053/2018. Ekainak 19 Ebazpena
JS8 Bilbao. 205/2018. Ekainak 18 Ebazpena
JS2. Bilbao. 201/2018. Ekainak 15 Ebazpena
JS2. Bilbao. 200/2018. Ekainak 15 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbao. 95/2018. Ekainak 14 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbao. 81/2018. Ekainak 11 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 77/2018. Maiatzak 31 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. 56/2018. Maiatzak 29 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbo. 97/2018. Maiatzak 21 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala.. 204/2018. Maiatzak 18 Ebazpena
Lan Arloko 4. Epaitegia. 166/18. Maiatzak 17 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. 1082/ 2018. Maiatzak 15 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. 760/2017. Maiatzak 8 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbao. 88/2018. Apirilak 31 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 5. Epaitegia. Bilbao. 409/2016-A.  apirilak 20 Ebazpena
Lan Arloko 1. Epaitegia. Bilbo. 122/2018. Apirilak 18 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 69/2018. Apirilak 17. Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. 198/2015. Apirilak 13 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 4. Epaitegia. Bilbo. 68 / 2018. Apirilaren 13a. Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 2. Epaitegia. Bilbo. 50 / 2018. Martxoak 28 (Getxo Kirolak) Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. 71/2018. Martxoak 27 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 1. Epaitegia. Bilbo. 39/2018. Martxoak 19 Ebazpena
Administrazioarekiko auzien 3. Epaitegia. Bilbo. 45 / 2018. Martxoak 14 Ebazpena

EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia: Lan Arloko Sala. Apelazio errekurtsoa, 1002/2016 zenbakiduna. Otsailak 16

Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Lan arloko sala. Erreguzko errekurtsoa, 131/2018 zenbakiduna. Otsailak 14 Ebazpena
EAEko Justiziako Auzitegi Nagusia. Administrazioarekiko auzien sala. Apelazio errekurtsoa 857/2017. 47/2018 epaia. Otsailak 5. (Getxo Kirolak)  Ebazpena
Lan Arloko 9 Epaitegia. Bilbo. 30/2018. Urtarrilak 24 Ebazpena
Lan Arloko 9 Epaitegia. Bilbo. 29/2018. Urtarrilak 24 Ebazpena
Lan Arloko 7 Epaitegia. Bilbo. 8/2018. Urtarrilak 12 Ebazpena
Lan Arloko 7 Epaitegia. Bilbo. 3/2018. Urtarrilak 10  Ebazpena
 2017. urtea  
JS8 Bilbao, 385/2017, Abenduak 28

Ebazpena

JCA1 Bilbao, 47/2017, Abenduak 28

 Ebazpena

JSO6 Bilbao, Azaroak 30

 Ebazpena

JCA1 Bilbao 143/2016, Azaroak 9

 Ebazpena

JCA3 Bilbao 142/2016, Azaroak 30

 Ebazpena

TSJ-SCA 653/2016. Urriak 5

 Ebazpena

JCA1 Bilbao. 26/2017. Irailak 22

Ebazpena

JCA 2 Bilbao 227/2017. Irailak 26

 Ebazpena

JCA1B 318/2016. Uztailak 27

 Ebazpena

JCA1B 344/2016. Uztailak 27

 Ebazpena

JCA3B 161/2017. Uztailak 23

 Ebazpena

TSJPV - SSO. Uztailak 21

Ebazpena

aurreko ebazpenaren aklarazioa Aklarazioa
TSJP SCA 399/2017 Uztailak 19  Ebazpena
JCA3 31/2015. Ekainak 31 Ebazpena
JCA1 81/2016- R. Ekainak 27  Ebazpena
 JCA1 81/2016. Ekainak 14  Ebazpena
 JCA5 16/2017. Ekainak 6 Ebazpena
JCA2 145/2017. Maiatzak 31 Ebazpena
JCA1 146/2017. Maiatzak 24 (Getxo Kirolak) Ebazpena
 JCA3 31/2015. Maiatzak 23 Ebazpena
 JCA4 226/2016-c. Martxoak 17 Ebazpena
 TSA SCA sección quinta 367/2017. Martxoak 2 Ebazpena
 TSA SCA sección quinta 345/2017. Otsailak 28 Ebazpena
 JCA4 192/2016. Otsailak 27  Ebazpena
 2016.urtea  
AAE33 226-2016. Azaroak 30 Ebazpena
AAE4 206-2016. Azaroak 24 Ebazpena
AAE4 190-2016. Azaroak 7 Ebazpena
EAEJAN. AAS 465-2016. Urriak 26 Ebazpena
AAE3 185-2016. Irailak 23 Ebazpena
AAE3 177-2016. Irailak 7 Ebazpena
AAE1 150-2016. Uztailak 18 Ebazpena
AAE2 124-2016. Uztailak 8 Ebazpena
AAE4 118-2016. Ekainak 1 Ebazpena
AAE5 96-2016. Maiatzak 31 Ebazpena
EAEJAN. AAS. 208-2016. Maiatzak 23 Ebazpena

AAE3 126_2016. Maiatzak 18 

Ebazpena
 AAE2 69-2016. Apirilak 27 Ebazpena
 AAE3 81-2016. Apirilak 16 Ebazpena
 AAE2 61-2016. Apirilak 18 Ebazpena
 AAE2 48-2016. Martxoak 23 Ebazpena
 AAE2 44-2016. Martxoak 17 Ebazpena
 AAE3 14-2016. Otsailak 9 Ebazpena
2015. urtea  
AAE5 114-2015. Abenduak 1 Ebazpena
AAE4 225-2015. Azaroak 13 Ebazpena
AAE 156-2015. Azaroak 9 Ebazpena
AAE3 175-2015. Urriak 26 Ebazpena
AU3E 133-2015 uztailak 24 Ebazpena
AAE 3 114-2015 uztailak 7 Ebazpena

BAA3 49-2015 uztailak 03

Ebazpena
EAE AN 675-2015 ekainak 19 Ebazpena
AAE3 110-2015 ekainak 19 Ebazpena
AAE4 47-2015 ekainak 16 Ebazpena
AAE1 64-2015 ekainak 8 Ebazpena
AAE1 75-2015 ekainak 4 Ebazpena
EAE AN 324-2015 ekainak 3 Ebazpena
JS2 157-2015 maiatzak 08 Ebazpena
LAE 290-2015 apirilak 29 Ebazpena
TSJCA 150-2015 martxoak 24 Ebazpena
TS 1068-2013 martxoak 10 Ebazpena
AAE3 23-2015 otsailak 17 Ebazpena
EAEAN 114-2015 otasilak 16 Ebazpena
AAE3 11-2015 otsailak 9 Ebazpena
2014. urtea  
AAE3 219-2014 azaroak 19 Ebazpena
AAE1 159-2014 urriak 1 Ebazpena
LAE3 875-13 apirilak 16 Ebazpena
JCA1 1-14 8 enero Ebazpena
JCA 4 12-14 27 enero Ebazpena
JCA 4 15-14 27 enero Ebazpena
JCA 4 16-14 27 enero Ebazpena
TSJPV 46-14 22 enero Ebazpena
JCA 4 3-14 29 enero Ebazpena
TSJPV 50-14 29 enero Ebazpena
JCA 4 28-14 10 febrero Ebazpena
JCA 3 14-14 13 febrero Ebazpena
JCA 3 15-14 13 febrero Ebazpena
JCA 3 16-14 13 febrero Ebazpena
JCA5 11-14 14 febrero Ebazpena
JCA5 20-14 18 febrero Ebazpena
JCA 2 20-14 19 febrero Ebazpena
JCA 3 40-14 24 febrero Ebazpena
JCA 3 52-14 5 marzo Ebazpena
JCA2 54-14 14 marzo Ebazpena
JCA 5 41-14 25 marzo Ebazpena
TSJPV 206-14 9 abril Ebazpena
JCA 1 71-14 24 abril Ebazpena
TSJPV 252-14 7 mayo Ebazpena
JCA 1 83-14 8 mayo Ebazpena
JCA4 98-14 15 mayo Ebazpena
JCA 4 103-14 19 mayo Ebazpena
JCA 2 100-14 21 mayo Ebazpena
JCA 4 139-14 23 mayo Ebazpena
JCA 5 82-14 27 mayo Ebazpena
JCA 5 98-14 5 junio Ebazpena
JCA 5 102-14 17 junio Ebazpena
JCA 2 119-14 20 junio Ebazpena
JCA 2 20-14 7 julio Ebazpena
JCA3 179-14 22 septiembre Ebazpena
JCA1 159-14 1 octubre Ebazpena
JCA4 223-14 13 octubre Ebazpena
2013. urtea  
EAEAN 110-2013 otsailak 20 Ebazpena
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies, aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +